Het einde van een SJA tijdperk

Triest nieuws dat de gemeente Amsterdam besloten heeft de subsidie aan SJA (bijna ?) geheel stop te zetten. Persoonlijk triets om dat daarmee een organisatie waar ik – en veel anderen – 7 jaar ingestoken heb, geen verdere stempel op het leven van jongeren in de stad zal drukken. Een stempel die ik terugziend als belangrijk ervaar. SJA heeft van 2000 tot 2007 een grote impuls gegeven aan talentgericht jongerenwerk aan aan de dialoog tussen jongeren uit de wijk en de regenten uit de grachtengordel. Met in de hoogtij dagen meer dan 2000 producers, 7500 deelnemers en manifestaties als Sail, Kwakoe en Meidendagen in de RAI.
In 2007 was er sprake binnen SJA van 2 richtingen; een die een expertise benadering met productiehuis vanuit een organisatie met een sterke balanspositie nastreefde (cynisch genoeg het slecht weer model van de startegische dagen) en een die SJA zag als een vehikel om jongeren uit de wijken greep te geven op hun eigen leven, verbindingen met de stad te maken en multifunctionele centra als de natuurlijke ontwikkelomgeving zag. De bedrijfsvoering was daaraan ondergeschikt.
Tot de laatste stroming behoorde ik, maar verloor helaas de strijd. Met mij verdwenen daarna alle andere sympathisanten. Allemaal ? Nee een klein groepje aan de Overtoom hield stand. Argan zal ook in 2011 doorgaan, nu weer als zelfstandige organisatie met diversiteit en binding in het vaandel.
Heb ik spijt van 7 jaar SJA. Nee, want naar mijn mening is er veel kwaliteit geleverd en zie ik overal in Nederland de SJA-stijl terug.
Jammer is wel dat bestuurders zich gemengd hebben in het pedagogisch debat en besturen belangrijker vonden dan opvoeden.
Dat zij uiteindelijk financieel ongelijk hebben gekregen moet hen tot nadenken stemmen want hun doelen zijn niet bereikt en het kind is met het badwater verdwenen.

Reageren

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*
*