Prestaties

AanZ Amstelveen

Vanaf 2014 directeur/bestuurder van deze brede welzijnsorganisatie in Amstelveen, partnership Vita met Participe projecten.

Vita welzijn en advies

Vanaf 2011 directeur/bestuurder bij deze welzijnsorganisatie met ouderenadvies, scw, amw/jmw, steunpunt huiselijk geweld en ontmoetingsgroepen voor dementerenden. Actief in Amstelland.

Ymere Amsterdam

Woningbouworganisatie voert sociale activiteiten uit in buurten. Review en advies gegeven over project B-Fashion en een sessie georganiseerd voor management en kader.

Factor-G Gouda

Interim management afdeling jongerenwerk. Door de eenzijdige samenstelling van het team en de traditionele opvattingen over jongerenwerk dreigde het vertrouwen bij de lokale overheid te verdwijnen. Kwaliteiten en competenties gematcht en nieuwe missie en visie geintroduceerd en geimplementeerd.

Welsaen, Zaanstad

Interim management jongerenwerk. Een kwakkelende, stuurloze afdeling met een slecht track-record bij de overheid is in een jaar omgebouwd tot het speerpunt van de stichting Welsaen en van het jeugdbeleid in Zaanstad.

Visitatie jongerenwerk, Utrecht

Op verzoek van het college van B&W heeft een visitatiegroep onder secretariële begeleiding van het NJI de ‘state of the art’ van het jongerenwerk in Utrecht doorgenomen en B&W advies gegeven inzake het mogelijk te volgen beleid. De visitatiegroep bestond verder uit Mischa de Winter (voorzitter) en Pauline Klap.

SWA, Amersfoort

Interim management met als doel een nieuwe aansturing op te zetten. Dit is in een half jaar met bescheiden middelen gerealiseerd daarnaast is een nieuwe methodiek ‘brede talentontwikkeling’ geïntroduceerd.

Axios, Amsterdam

Als directeur deze samenwerking tussen Ajax en DMO omgevormd tot een kleine actiegerichte organisatie in het sociaal-, preventief supportersbeleid. Van een instituut omgevormd tot een task-force.

Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam

Als directeur vorm gegeven aan een van de grootste en meest sprankelende jongerenwerk organisaties van Nederland (en misschien wat onbescheiden) de wereld. Jaarlijks meer dan 600.000 gebruikers, 6.000 deelenemers aan cursorische activiteiten en 1700 producers een een grote diversiteit. Met een heldere planning en control, i.s.m. DMO opgezet, waarbij de pedagogische doelen het te meten resultaat vormen; een groot scala aan innovatieve producten; en een sterke leer-werk benadering.